Weer een oer Hollandse foto in mijn beeldbank gezet.